Att skriva testamente kan kännas jobbigt

Att skriva testamente kan kännas jobbigt. Det är dock väldigt viktigt om vi önskar att vårt arv ska förvaltas på ett annat sätt än det som lagen föreskriver.

För att testamentet ska anses juridiskt bindande ska det vara upprättat av en testator (en vuxen person som ofta skriver sitt eget testamente) och vara bevittnat av två icke jäviga vuxna personer. Jävig anses man vara om man är nämnd i testamentet som arvtagare. Testamentesmallar finns att få gratis på internet, men det är ofta rekommenderat att man tar hjälp av en jurist för att få formuleringar korrekta och att det man vill åstadkomma också är lagligt möjligt. Det finns en hel del lagstiftat angående arv som inte går att förbigå. Man kan exempelvis aldrig göra en bröstarvinge arvlös.

När är det viktigt med testamente?

Det är viktigt då man önskar att något ska ske med ens arv som inte täcks av ärvdabalken. Det kan vara till exempel om man har så kallade särkullsbarn. Särkullsbarn är när ett gift par, eller sambopar, har barn med andra partners än den man är gift med.  Enkelt uttryckt så ärver blodsbarn alltid sina föräldrar om inget annat skrivs. Det innebär att om du har en make eller maka som har barn med en annan partner än dig, och hon eller han avlider,  så är det risk att den avlidnes barn kräver att få hälften av allt som han eller hon äger och eventuellt lägger hon en stämningsansökan mot dig. Det i sig kan innebära att änkan eller änklingen behöver flytta för att frigöra kapital att ge till den avlidnes barn. Det är också bra för sambopar, där lagen inte är lika trygg som för gifta.

Ärvdabalken kan man läsa om på internet eller rådfråga en jurist om. Man brukar dock säga att det aldrig är fel med ett testamente, så är du tveksam kan man gärna skriva ett för att känna sig säker.

Var ska testamentet förvaras?

En annan fråga man bör tänka över är var testamentet ska förvaras. Det är viktigt att arvingar känner till att ett testamente finns, och också var det finns. Skulle man veta att testamente finns men inte kan hitta dokumentet så kommer man inte kunna genomföra det som önskats.

Det finns platser på internet som erbjuder lagring av testamente för en liten peng. Man kan också förvara det i bankfack eller på någon plats i hemmet som man talar om för sina närstående eller skriver ner någonstans där man är säker på att anhöriga tittar.

Ett testamente kan alltid ändras, och skulle flera finnas då vi avlider så gäller det senast daterade.

Det finns ingen plats där testamentet ska registreras eller liknande. Att kommunicera att det finns kan därför vara av största vikt.

Leave a Comment