Tips för att skriva SEO-anpassade texter 

Har man ett företag som säljer produkter eller tjänster så är det högst troligt att man även har en hemsida. De flesta söker idag på Google när de letar efter produkter eller tjänster. Det räcker dock inte bara med att finnas på internet utan man måste även synas – apexseo.se. Idag är det en hel del företag som har sina verksamheter online. Det är med andra ord inte det lättaste att nå ut till både nya och befintliga kunder. Har man redan en kundkrets så kan det hända att de redan vet vad hemsidan heter. Vill man däremot nå ut till nya kunder så behöver man SEO-anpassa sina texter. Ju högre upp man kommer i Google desto troligare är det att kunderna klickar in på hemsidan. 

Börja SEO-anpassa dina texter 

Första steget för att SEO-anpassa sina texter är att fokusera på ett sökord. När personer använder Google för att söka efter något så är det oftast väldigt korta meningar och ibland enstaka ord som används. För att välja rätt ord så är ett tips att göra en sökordsanalys. Då kan man få reda på de populäraste orden som människor söker på. För de som söker efter skor som passar till det kvinnliga könet kan ett populärt sökord vara “skor dam”. Nästa steg är att välja en passande rubrik som även den måste vara SEO-vänlig. Helst skall den innehålla sökordet som även återfinns i texten. Rubriken skall även vara intressant som “Att tänka på när du väljer skor dam” till exempel. 

Bra att tänka på 

För att göra det så lätt som möjligt att läsa så bör man inkludera underrubriker. Styckena skall inte heller vara för långa. Det är även bra om man försöker strukturera upp texten så att det finns en röd tråd från början till slut. Känner man sig tömd på inspiration så är ett tips att tänka på vilka du skriver för. Vad är det som läsarna kan tänkas vilja veta? Det är till exempel alltid populärt att informera om tips och andra saker som är relevanta. Ett annat tips är att inte överanvända ditt sökord. Använder du ditt sökord för många gånger så kommer Google reagera på det på ett negativt sätt. Istället för att lyfta din hemsida bland alla sökresultat så kommer Google att ge den sämre positioner om du använder sökordet fel. När man skriver en text så är det även bra att den inte är för lång. Det spelar ingen roll hur många underrubriker du har om texten är för lång. Helst skall man försöka skriva en text som är omkring 300-500 ord. 

Leave a Comment