Tips för att skriva SEO-anpassade texter 

Har man ett företag som säljer produkter eller tjänster så är det högst troligt att man även har en hemsida. De flesta söker idag på Google när de letar efter produkter eller tjänster. Det räcker dock inte bara med att finnas på internet utan man måste även synas – apexseo.se. Idag är det en hel del företag som har sina verksamheter online. Det är med andra ord inte det lättaste att nå ut till både nya och befintliga kunder. Har man redan en kundkrets så kan det hända att de redan vet vad hemsidan heter. Vill man däremot nå ut till nya kunder så behöver man SEO-anpassa sina texter. Ju högre upp man kommer i Google desto troligare är det att kunderna klickar in på hemsidan.  read more