Autoklav är en maskin som används i till exempel sjukvården

Autoklav är en maskin som används i till exempel sjukvården för att sterilisera olika saker som är gjorda av exempelvis olika textiler, glas och metaller. En autoklav steriliserar produkterna i en tryckkokare. I tryckkokaren förvaras produkterna i 3 minuter i 134˚C eller i 15 minuter i 121˚C för att steriliseras. Det finns olika modeller av autoklav, bland annat bordsautoklav, som är en autoklav som kan stå på bordet. En bordsautoklav ser du vanligtvis hos en tatuerare eller en tandläkare som använder dem för att sterilisera verktygen de använder. Verktygen eller instrumenten som används delas alltid in i tre olika kategorier helt beroende på hur de ska användas. De instrument som ingår i kategorin B-cykel kan för det mesta steriliseras medan S-cykel är anpassade för specifika produktgrupper eller produkter. N-cykel är en autoklav som har till syfte att sterilisera materia som inte ligger i en förpackning.

Sterilisering

Vilken autoklav som ska användas beror helt på vad det är som ska steriliseras. Här sker också indelningen i tre olika kategorier. Solida material som ska steriliseras ställer inte några speciella krav på tryckkokaren. Steriliseringen av solida produkter sker genom de tryck och den värme som finns i ångkokaren. Om det är ihålligt material kommer det att bli mer utmanande för autoklaven. När det är ett ihåligt instrument behöver fraktionerat vakuum skapas, det är sedan en process som gör att de ihålliga materialet steriliseras. Helt beroende på vilken svårighetsgrad det är som behövs för att få ur luften ur de ihåliga sakerna delas autoklaven in med A eller B. Till material som är porösa som till exempel textilier behövs något som heter förvakuum, förvakuum behövs för att de porösa materialet inte ska gå sönder.

Efter steriliseringen är klar är det väldigt viktigt att materialet fortfarande bibehålls steriliserad, den får alltså inte komma i kontakt med annan materia. För att det ska fortsätta vara steriliserat används speciella påsar som godset kan ligga i. I vissa fall används även steriliserade behållare för att materialet ska fortsätta vara steriliserat. Tänk alltså på att vara noga med att inte blanda orent och rent material med varandra.

Det är väldigt viktigt med service och kontroll för att kunna vara säker på att autoklaven uppnår rätt nivå av sterilisering. Autoklaven ska även genomgå en service varje år för att säkerställa att den fungerar som den ska. Hur servicen ska gå till beror helt och hållet på vilken modell, storlek och vilket användningsområde själva autoklaven har. All information du behöver ska stå i manualen men du kan alltid kontakta återförsäljaren till autoklaven för att få mer information.

Leave a Comment